مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر

سومین همايش بين المللي حوراء انسيه 

 

 مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر


نوع اعتبار: علمی                              توالی انتشار:  همايش زن ، امنیت خانواده

رتبه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: -        زبان نشریه: فارسی  ( چکیده: انگلیسی و عربی)  

نوع داوری:  ناشناس                                                            میانگین زمان داوری:   20روز

نوع انتشار: الکترونیکی                                                       هزینه انتشار: دارد  

♦ نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا عدم پذیرش و در نهایت انتشار

 پذیرش مقالات  از طریق سایت همایش صورت می‌پذیرد و صدور گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی، امکان‌پذیر نمی‌باشد.  


 این نشریه در پایگاه های اطلاعاتی زیر نمایه می شود:

پایگاه  اطلاعاتی علمی جهاد دانشگاهی به نشانی اینترنتی:  www.sid.ir

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(Isc) به نشانی اینترنتی: www.isc.gov.ir

پایگاه مجلات تخصصی نور به نشانی اینترنتی www.noormags.ir


شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز
مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر
سردبیر
خدیجه جلالی
اعضای هیات تحریریه
فاطمه سادات ارفع
اعضای هیات تحریریه
زهرا میر هاشمی
اعضای هیات تحریریه
معصومه وحیدی
اعضای هیات تحریریه
فریبا علاسوند
اعضای هیات تحریریه
حوریه خدایی
اعضای هیات تحریریه
سمیه صیادی
دبیر اجرایی
سمیه صیادی
دبیر اجرایی
مریم رضایی
بانک ها و نمایه نامه ها